Kurs Geostatystyki dla II roku studiów magisterskich na kierunku geografia

Geoinformatyka  I rok studia magisterskie

Kurs Geostatystyki dla III roku studiów licencjackich na kierunku geoinformatyka

III rok geografii I stopnia, spec. geoinformacja w geografii

Labolatorium - Metody wizualizacji danych przestrzennych.


Kurs dla studentów II roku I stopnia. Geografia, spec. Kartografia i geoinformacja