Kurs dotyczy wprowadzenia do zagadnień związanych z tematyką Systemów Informacji Przestrzennej.


Turystyka i rekreacja, II rok II st. studia niestacjonarne.
Materiały do prac magisterskich
Materiały do zajęć oraz zalecana literatura
Materiały uzupełniające do wykładu, realizowane zagadnienia, zalecana literatura
Podstawowe zagadnienia z zakresu rozpoznawania minerałów i skał dla studentów w ramach ćwiczeń z zakresu geologii. Kurs ten jest dla wszystkich, otwarty z zamiarem przedstawienia pewnych zagadnień w formie ciekawostek.
Krust Fizyki Ziemii w ramach wykładów "Fizyka i Chemia Ziemii"
Obowiązkowe ćwiczenia do wykonania po przeczytaniu zadanej literatury i stron www z materiałami dla studentów I roku.
Testy egzaminacyjne dla przygotowujących sie do zdawania egzaminu z tej części przedmiotu.

Informacje dla studentów i ich kontakt z prowadzącym.


Kurs podstawowych informacji z zakresu geologii wraz z uzupełnieniem o tematykę paleontologiczną, geologii historycznej oraz wiedzy z zakresu korzystania z map geologicznych.