Geografia Rosji

Ćwiczenia Terenowe - Małopolska 2017

Geografia Rosji

Quiz REG_GiT
Quiz GRS

Ćwiczenia dla studentów 3 roku I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja, stacjonarne, specjalność Regionalna gospodarka turystyczna.