Uprzejmie proszę o wybranie jednej spośród poniższych specjalności proponowanych dla studiów

I stopnia kierunku turystyka i rekreacja